EPE PACKAGING VIETNAM
NHỮNG CỘT MỐC

.

2009
2009

EPE Packaging Vietnam Co., Ltd

EPE Packaging Vietnam Co., Ltd
04 – 2009 KHÁNH THÀNH NHÀ MÁY EPE PACKING (VIỆT NAM) Ở ĐỒNG NAI, VIỆT NAM
2014
2014

EPE Packaging (Vietnam) Co., Ltd. VSIP HAI PHONG Branch

EPE Packaging (Vietnam) Co., Ltd. VSIP HAI PHONG Branch
04 – 2014 KHÁNH THÀNH NHÀ MÁY EPE PACKING (VIỆT NAM) CHI NHÁNH HẢI PHÒNG
2014

Certificated ISO 9001

Certificated ISO 9001
07 – 2014 ĐẠT CHỨNG NHẬN ISO 9001
2016
2016

EPE Packaging Vietnam Co., Ltd

EPE Packaging Vietnam Co., Ltd
04 – 2016 EPE PACKAGING (VIỆT NAM) MỞ RỘNG NHÀ MÁY TRONG KCN AMATA, ĐỒNG NAI
2018
2018

Certificated ISO 14001

Certificated ISO 14001
01 – 2018 ĐẠT CHỨNG NHẬN ISO 14001
2018

EPE Packaging (Vietnam) Co., Ltd. BINH DUONG Branch

EPE Packaging (Vietnam) Co., Ltd. BINH DUONG Branch
04 – 2016 KHÁNH THÀNH NHÀ MÁY EPE PACKAGING (VIỆT NAM) CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG
2019
2019

ANNIVERSARY 10 YEARS EPE PACKAGING VIETNAM

ANNIVERSARY 10 YEARS EPE PACKAGING VIETNAM
01 – 2019 EPE PACKAGING (VIỆT NAM) KỶ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP Ở VIỆT NAM

CHỨNG CHỈ

ALL FOR WIN – WIN FOR ALL